Phân loại theo cách làm

Nigiri-zushi - Sushi nắm
Nigiri-zushi là sushi nắm (nigiri = nắm), gồm cơm nắm và đồ ăn ở trên. Đây là loại phổ biến nhất.
Maki-zushi - Sushi cuốn               Temaki - Cuốn tay
       

           Gunkan-maki - Cuốn chiến hạm       Chirashi Sushi
       


Comments